Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  số nhiều
  tuổi thanh thiếu niên (từ 13 đến 19)
  she is not yet out of her teens
  cô ta chưa tới tuổi đôi mươi

  * Các từ tương tự:
  teensy, teensy-weensy