Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tearaway /'teərəwei/  

  • Danh từ
    kẻ bốc đồng vô trách nhiệm