Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

teachership /'ti:tʃəʃip/  

  • Danh từ
    nghề dạy học, nghề thầy giáo
    chức vụ thầy giáo