Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-tt-)
  làm đăng ten
  viền đăng ten
  Danh từ
  đồ vứt đi (chất lượng rất tồi)
  cửa hàng bán những thứ vứt đi dễ sợ
  Tính từ
  tit for tat
  xem tit

  * Các từ tương tự:
  tata, tatarian, Tatonnement, tatou, tatter, tatterdemalion, tatterdemallion, tattered, tatters