Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tally-ho /'tæli'hou/  

  • thán từ
    Danh từ
    tiếng hú (của người đi săn)
    Động từ