Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

talkee-talkee /'tɔ:ki'tɔ:ki/  

  • Danh từ
    chuyện nhảm nhí, chuyện tầm phào
    tiếng Anh nói sai (của người da đen)