Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

taboo words /tə'bu:wɜ:dz/  

  • Danh từ
    từ cấm kỵ, từ kiêng kỵ