Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  số nhiều
  mối thông cảm; mối đồng tình
  my sympathies are with the workers in this dispute
  trong vụ tranh chấp này, tôi đồng tình với các công nhân
  lời thông cảm, lời chia buồn
  she sent her sympathies on the death of her friend's husband
  chị ta gửi lời chia buồn với bạn nhân cái chết của chồng bạn