Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • quá khứ phân từ của swear
  xem swear
  Tính từ
  đã thề
  hoàn toàn, không thể đổi dời được
  they are sworn enemies
  họ là những kẻ thù không đội trời chung (không thể đổi dời được)