Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (cũ) ngất đi
  mừng đến ngất đi, mừng rơn lên
  các cô gái trẻ mừng rơn khi thấy ca sĩ nhạc pop ưa thích của họ
  Danh từ
  (cũ)
  sự ngất đi
  he fell down in a swoon from hunger
  nó bị ngất và ngã xuống vì đói lả

  * Các từ tương tự:
  swooningly