Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sưng phồng, phình ra, căng ra
  quá khứ phân từ của swell
  xem swell

  * Các từ tương tự:
  swollen head