Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái ngắt điện
  a two-way switch
  cái ngắt điện gắn hai nơi (đầu và chân cầu thang)
  (Mỹ) cái ghi (đường sắt)
  (cách viết khác switch over) (khẩu ngữ) sự chuyển đổi đột ngột
  polls showed a switch to Labour
  những cuộc thăm dò cho thấy có cuộc chuyển đổi sang đảng Lao động
  a switch in policy
  sự thay đổi chính sách
  nhánh cây mềm, roi ngựa
  lọn tóc giả, mớ tóc độn
  Động từ
  [làm cho] chuyển đổi [một cách bất ngờ]
  nhiều cử tri bất ngờ chuyển sang ủng hộ đảng Lao động
  chuyển cuộc chuyện trò sang một đề tài khác
  [làm cho] đổi vị trí; hoán đổi
  kính của ta đổi lộn, cái này là của tôi
  you drive first and then we'll switch round (over)
  anh lái trước đi, rồi chúng ta sẽ đổi phiên cho nhau
  quất (ngựa)
  bẻ ghi cho sang đường khác
  switch a train into a siding
  bẻ ghi tàu sang đường tránh
  switch [something] off
  ngắt (dòng điện…)
  switch off the gas
  tắt bếp ga
  don't switch [the TVoff yet
  hãy khoan tắt tivi
  switch [somebody] off
  làm cho (ai) phát chán
  long lectures really switch me off
  những buổi thuyết trình dài thực sự làm cho tôi phát chán
  I switch off when he starts talking about cars
  tôi phát chán khi anh ta bắt đầu nói về xe cộ
  switch [something] on
  bật (điện..)
  switch on the light at the wall socket
  hãy bật đèn ở ổ điện trên tường
  don't switch [the radioon yet
  khoan đừng có bật rađiô nhé

  * Các từ tương tự:
  switch-back, switch-bar, switch-blade, switch-board, switch-lever, switch-man, switch-on, switch-over, switch-plug