Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swinging door /'swiɳdɔ:/  

  • Danh từ
    cửa lò xo, cửa tự động