Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swing plough /'swiɳ'plau/  

  • Danh từ
    (nông nghiệp) cày không bánh xe