Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-gg-) (+ down)
  nốc (nước, rượu…)
  swig down a glass of rum
  nốc cạn một cốc rượu rum
  Danh từ
  sự nốc
  ngụm
  nốc từng ngụm dài bia chai