Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sweetness /'swi:tnis/  

 • Danh từ
  tính ngọt; vị ngọt
  tính ngọt ngào
  [all] sweetness and light
  (mỉa mai)
  tỏ ra dịu dàng khôn khéo
  chị ta tỏ ra dịu dàng khôn khéo để anh làm theo những gì chị ta muốn