Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (khẩu ngữ)
  siêu hạng; tuyệt vời
  a super meal
  bữa ăn siêu hạng
  a super dress
  chiếc áo váy siêu hạng
  you'll like hershe's super
  anh sẽ thích nàng, nàng thật là tuyệt vời
  Danh từ
  (khẩu ngữ)
  sĩ quan cảnh sát ở chức thanh tra (ở Anh)

  * Các từ tương tự:
  super-, super-duper, super-ego, Super-environment, Super-neutrality, Super-normal profits, super-regeneration, superable, superableness