Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (nghĩa xấu)
  nhăn nhó, sưng sỉa
  a sullen look
  vẻ mặt nhăn nhó
  (tu từ) ảm đảm
  a sullen sky
  bầu trời ảm đảm

  * Các từ tương tự:
  sullenly, sullenness, sullens