Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sugary /'∫ʊgəri/  

 • Tính từ
  ngọt; có đường
  sugary tea
  nước trà [có đường]
  (nghĩa bóng, nghĩa xấu) ngọt ngào, đường mật
  những bài thơ chan chứa tình cảm ngọt ngào về tình yêu