Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

styleless /'staillis/  

  • Tính từ
    không có phong cách riêng