Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trạng thái ngu ngốc; dại dột; đần độn
    trạng thái đờ đẫn; tê mê