Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stupidly /stju:'pidli/  /stu:'pidli/

  • Phó từ
    [một cách] ngớ ngẩn, [một cách] ngốc nghếch
    mụ người đi