Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

strike somebody down   

 • đánh ngã, quật ngã (nghĩa đen, nghĩa bóng)
  anh ta bị ung thư quật ngã ở tuổi ba mươi
  strike something off
  chặt đi, cắt đứt đi
  ông ta lấy riều chặt các cành mục đi
  strike somebody (something) off [something]
  gạch tên, xóa sổ
  hãy xóa tên chị ta ra khỏi danh sách
  viên bác sĩ bị xóa sổ (thải) vì thiếu khả năng
  strike on something
  bất chợt tìm được, bất chợt nảy ra
  bất chợt nảy ra một ý kiến sắc sảo
  strike out [at somebody (something)]
  đấm mạnh; tấn công điên cuồng
  anh ta nổi nóng và tấn công điên cuồng
  trong một bài báo mới đây, bà ta đã đả kích kịch liệt những người đã phê phán bà
  strike something out (through)
  gạch bỏ
  người chủ biên đã gạch bỏ cả đoạn văn
  strike out [for (towards) something]
  xăm xăm đi tới; lao tới
  xăm xăm đi tới các ngọn đồi ở đằng xa
  (nghĩa bóng) bắt đầu một cuộc sống tự lập; bắt đầu một nghề mới
  strike [something] up
  bắt đầu chơi (một bản nhạc, nói về dàn nhạc)
  dàn nhạc bắt đầu chơi điệu van
  strike up something [with somebody]
  bắt đầu (tình bạn, sự quen biết, sự nói chuyện…) một cách ngẫu nhiên
  ông ta thường hay bắt chuyện với những người hoàn toàn xa lạ