Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    câu thơ tiết tấu dựa trên trọng âm