Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

strait waistcoat /'streit'dʤækit/  

  • Danh từ
    áo mặc cho người điên (có hai ống tay thật dài để có thể buộc tay lại)