Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

straight fight /streit'fait/  

  • Danh từ
    cuộc đua tranh tay đôi (giữa chỉ có hai ứng cử viên…)