Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (sân khấu, tiếng lóng) vai trợ tá cho diễn viên hài kịch
  tay sai
  chị ta đã chán ngáy cái cảnh làm tay sai cho chồng rồi
  Động từ
  stooge for somebody
  đóng vai trợ tá cho (một diễn viên hài kịch)