Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stone man /'stounmæn/  

  • Danh từ
    đài kỷ niệm (làm bằng đá thô)