Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đau bụng; sự đau trong ruột, sự đau trong dạ dày