Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không nhúc nhích, không cử động, không cựa quậy, im, yên