Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stir-fry /'stɜ:frai/  

  • Động từ
    (stir- fried)
    xào lăn
    Danh từ
    món xào lăn