Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hơi nước
  a building heated by steam
  tòa nhà sưởi ấm bằng hơi nước
  a steam whistle
  còi hơi
  hơi nước bốc ra từ một ấm nước sôi
  full steam (speed) ahead
  xem full
  blow off (let off) steam
  (khẩu ngữ)
  xả hơi, thư giãn
  trẻ con đang vui đùa như để xả hơi ngoài vườn
  get up steam
  từ từ tăng tốc(xe cộ)
  tập trung sức lực; dần dần nổi nóng
  run out of steam
  (khẩu ngữ)
  kiệt sức
  nó bắt đầu với lòng nhiệt tình lớn, nhưng bây giờ nó đang bắt đầu kiệt sức
  under one's own steam
  không có ai giúp đỡ
  Động từ
  bốc hơi
  cà phê nóng bốc hơi
  ấm nước đang bốc hơi trên lò
  hấp bằng hơi, hầm bằng hơi, làm mềm bằng hơi…
  bánh puđinh hấp
  steam open an envelope
  dùng hơi làm mềm keo để bóc một bức thư
  be (get) [all] steamed up [about (over) something]
  (khẩu ngữ)
  nổi cơn lên
  bình tĩnh nào, có gì mà nổi cơn lên thế!
  steam across, along, away, off…
  chạy bằng hơi (theo hướng do các từ đứng sau chỉ cho thấy)
  đoàn tàu chạy bằng hơi ra khỏi ga
  steam something off something
  dùng hơi gỡ ra khỏi vật gì
  steam stamps off envelope
  dùng hơi gỡ tem ở phong bì ra
  steam something up
  [làm cho] phủ đầy hơi nước đọng lại
  kính đeo mắt của anh ta phủ đầy hơi nước đọng lại khi anh đi vào căn phòng ấm

  * Các từ tương tự:
  steam brake, steam crane, steam fitter, steam gun, steam hammer, steam iron, steam navvy, steam plough, steam radio