Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stealthily /'stelθili/  

  • Phó từ
    [một cách] kín đáo;[một cách] êm ắng