Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ, số nhiều staves, staffs
  gậy, ba toong
  gậy quyền (gậy biểu thị chức vị quyền lực)
  cán, cột
  chỗ dựa, chỗ nương tựa
  là chỗ nương tựa của ai
  (kỹ thuật) cọc tiêu, mia thăng bằng
  (y học) dụng cụ mổ bóng đái
  hiệu lệnh đường thông (cho người lái xe lửa)
  (số nhiều staffs) (quân sự) bộ tham mưu
  bộ tham mưu trung đoàn
  sĩ quan tham mưu
  (số nhiều staffs) ban, bộ
  ban biên tập một tờ báo
  (số nhiều staffs) toàn thể cán bộ nhân viên giúp việc, biên chế; bộ phận
  bộ phận giảng dạy
  (số nhiều staves) (âm nhạc) khuông nhạc ((như) stave)
  staff of life
  bánh mì (coi như thức ăn cơ bản nuôi sống con người)
  Ngoại động từ
  bố trí cán bộ nhân viên cho (một cơ quan); cung cấp cán bộ nhân viên cho (một cơ quan)
  bố trí cán bộ có khả năng cho một cơ quan