Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stature /'stæt∫ə[r]/  

 • Danh từ
  vóc người
  short of stature
  có vóc người thấp
  tầm cỡ
  nhà khoa học tầm cỡ quốc tế