Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ away)
  cất giấu; giấu
  ông ta cất giấu số tiền dành dụm suốt đời trong một chiếc vali cũ
  Danh từ
  (Mỹ, khẩu ngữ)
  đồ cất giấu
  nơi cất giấu