Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

starveling /'stɑ:vliɳ/  

 • Tính từ
  đói, thiếu ăn
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đói rách cơ cực
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tồi tàn; thiếu thốn
  Danh từ
  người gầy gò đói ăn; súc vật gầy gò đói ăn