Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stand-off half /stændɒv'hɑ:f/  

  • Danh từ
    (cũng fly half) (thể thao)
    trung vệ (bóng bầu dục)