Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • né sang một bên
  né sang một bên cho ai đi qua
  đứng ngoài, không làm gì cả
  đừng có đứng ngoài và để người khác làm toàn bộ công việc
  rút lui(khỏi cuộ bầu cử…)
  rút lui để tạo thuận lợi cho một ứng viên khác
  stand back [from something]
  lùi lại
  viên cảnh sát ra lệnh cho chúng tôi lùi lại
  ở cách xa
  ngôi nhà ở hơi cách xa [đường]
  stand by
  có mặt nhưng đứng yên(không làm gì cả)
  sao anh có thể đứng yên và để nó đối xử với con chó của nó như thế?
  ở tư thế sẵn sàng hành động
  quân lính đã ở tư thế sẵn sàng chiến đấu
  stand by somebody
  ủng hộ ai, giúp đỡ ai
  dù có gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ ủng hộ anh
  stand by something
  giữ đúng; trung thành với (lời hứa…)
  cô ta vẫn giữ đúng từng lời cô đã nói ra
  stand down
  rời chỗ(sau khi đã làm chứng xong, nói về nhân chứng)
  rút lui [không ứng cử nữa]; từ chức
  ông tổng thống đã từ nhiệm sau năm năm tại chức
  stand somebody down
  (quân)
  [ra lệnh cho] nghỉ sau báo động
  quân lính được lệnh nghỉ, vừa rồi chỉ là báo động giả
  stand for something
  (không dùng ở dạng bị động) là chữ viết tắt của
  trong T.G.Smith, T.G. là viết tắt của chữ gì vậy?
  (không dùng ở dạng bị động) đại diện cho
  tôi lên án chủ nghĩa phát xít và tất cả những gì nó đại diện cho
  (không dùng ở dạng bị động) bênh vực, ủng hộ
  chịu đựng
  tôi sẽ không chịu đựng thái độ láo xược ấy
  stand in [for somebody]
  thay [thế] cho
  viên trợ lý của tôi sẽ thay tôi khi tôi đi vắng
  stand out [from (against) something]
  nổi bật lên
  chữ màu sáng nổi bật trên nền sẫm màu
  stand out from somebody (something)
  trội hơn hẳn
  tác phẩm của chị ta trội hơn các tác phẩm khác và dễ dàng chiếm vị trí thứ nhất
  stand out [against something]
  tiếp tục chống cự
  chúng tôi đã cố tiếp tục chống cự mọi ý định hòng đóng cửa công ty
  stand out for something
  (khẩu ngữ)
  kỳ kèo
  các y tá đã được tăng 5% lương nhưng họ vẫn kỳ kèo đòi cho được tăng 7%
  stand over somebody
  giám sát, theo dõi
  tôi không thích ông chủ đứng giám sát tôi
  stand [somebody] to
  ra lệnh (cho quân lính) vào vị trí chiến đấu
  stand somebody up
  (khẩu ngữ)
  lỗi hẹn gặp nhau (nhất là nói về hai người một nam một nữ)
  lúc đầu cô ta đồng ý đi chơi với tôi nhưng rồi sau đó cô ta lỡ hẹn gặp nhau
  stand up for somebody (something)
  ủng hộ; bênh vực
  hãy luôn luôn ủng hộ bạn bè
  bênh vực quyền lợi của mình
  chịu nổi
  lý lẽ của anh không chịu nổi một sự xem xét chặt chẽ đâu
  stand up to somebody
  chống lại, kháng cự
  cô ta thật là dũng cảm, dám chống lại tụi chuyên bắt nạt ấy
  stand up to something
  vẫn còn tốt (mặc dù đã mặc nhiều, dùng nhiều…), chịu được (thời tiết)
  liệu chiếc xe này có chịu được điều kiện mùa đông ở đây không?