Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

staleness /'steilnis/  

  • Danh từ
    sự ôi, sự ươn
    sự nhàm chán