Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

staff sergeant /'sta:fsa:dʒənt/  

  • Danh từ
    thượng sĩ