Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    cố định; ổn định
    chống lại tác dụng hoá học
    Danh từ
    tác phẩm kiến trúc, điêu khắc giống một vật chuyển động, nhưng vẫn đứng yên