Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stabbing /'stæbiŋ/  

 • Tính từ
  (thường thngữ)
  nhói (cơn đau)
  a stabbing pain in the chest
  cơn đau nhói ở ngực
  Danh từ
  sự đâm, sự bị đâm
  cảnh sát lo lắng về sự gia tăng số vụ đâm người trong thành phố