Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cơn gió mạnh đột ngột (thường kèm theo mưa hoặc tuyết)
  Động từ
  khóc la ầm ĩ (trẻ con)
  đứa bé khóc la ầm ĩ
  Danh từ
  sự khóc la ầm ĩ (trẻ con)

  * Các từ tương tự:
  squaller, squally