Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squadron /'skwɒdrən/  

  • Danh từ
    phi đoàn
    hạm đội đặc nhiệm
    đại hội (ky binh, xe thiết giáp)