Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  đàn hồi, co dãn; nhún nhảy
  the turf fell springy under their feet
  lớp cỏ dường như nhún nhảy dưới chân họ
  nhanh nhẹn; sung sức
  a youthful springy step
  bước chân nhanh nhẹn trẻ trung