Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

split-level /,split 'levl/  

  • Tính từ
    có sàn ở độ cao khác nhau (tòa nhà, phòng xây trên mặt nghiêng…)
    có lò nướng riêng biệt (bếp lò)