Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spick and span /'spikənd'spæn/  

  • Tính từ
    mới toanh
    bảnh bao (người)