Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spare-part surgery /,speəpa:t'sɜ:dʒəri/  

  • (y học)
    phẫu thuật thay cơ quan (bằng cơ quan nhân tạo hay cơ quan lấy ở một người mới chết)