Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (the Spanish Main) bờ biển đông bắc của Nam Mỹ và vùng biển Caribê gần bờ đó (tên gọi trước đây)